java.lang.NullPointerException
◎   
地 址:
電 話:
傳 真:
 
水溫: 含礦物質: 療效:


溫泉設施:  
康樂設備:  
餐    飲:  
商    務:  


 

java.lang.NullPointerException
24 小時免費客戶服務專線:澳門 - (853) 28 - 555 - 555 香港 - (852) 2380 5083  中國 - (86) 1392 691 1111
電郵:cs@kongseng.com.mo 傳真:(853) 28 - 559 - 008 (澳門) 或 (0756) 38 -28 - 258 (珠海)
廣星傳訊版權所有Copyrights 2005 Kong Seng Paging Ltd. All Rights Reserved. (Ver43.0 )
本網站建議使用 IE6.0或以上版本瀏覽器